Tidningsartiklar

Vid USM i orientering 2011 tillverkade Silverbaggen priser i form av

orienteringsskärmar